Apartmány - Ložnice

Ochrana osobních údajů

paragraph

 

Návštěvník webu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, elektronická adresa, telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Pokud návštěvník projeví svůj souhlas, může mu Provozovatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Návštěvník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které Provozovatel o návštěvníkovi uchovává a zpracovává může návštěvník kdykoliv změnit, a to žádostí na Provozovatele.

Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů návštěvníka a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může návštěvník jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může návštěvník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@vilekula-sazava.cz, nebo tuto skutečnost oznámí Provozovateli telefonicky.